Sommarsedeln utvidgas nu också till unga födda år 2004.

Är du bosatt i Helsingfors? Född år 2004?

Stadsstyrelsen beslöt 29.3.2021 att utvidga rätten till att få Sommarsedeln till unga födda 2004.

Sommarsedeln har gett unga helsingforsare sommarjobb, och företagen arbetstagare, kompetens och nya synvinklar redan sedan år 2015! För unga som går ut grundskolan är deras första arbetserfarenhet värdefull, då många tänker på sina framtida karriärval. Förverkliga du också någons dröm och erbjud arbete i ditt företag åt en ung helsingforsbo!

Under februari kommer studiehandledarna att dela ut Sommarsedlar åt alla niondeklassister i Helsingfors. Varje skola har också en utnämnd ungdomsarbetare som hjälper i alla frågor kring sommarjobbssökningen. Dessutom arrangerar skolorna, ungdomsgårdarna och Navigatorn handledning i arbetssökande, sommarjobbsevenemang och CV-verkstäder. Vi uppdaterar alla vårens Sommarsedelsevenemang på den här sidan.

Shoot Hayley

Helsingfors stad förutsätter att arbetsgivarna iakttar principerna för Ansvarsfullt sommarjobb och ingår ett skriftligt arbetsavtal med den unga och erbjuder tillräcklig inskolning i arbetsuppgifterna. En lyckad sommarjobbsperiod har lett till att många unga fortsatt arbeta med samma arbetsgivare senare.

.