Med Sommarsedeln i handen är du ett steg närmare dina drömmars sommarjobb!

Sommarsedeln delas ut 2021 till alla 9-klassare i Helsingfors skolor.
Att tjäna dina egna pengar är roligt och enkelt! Sommarkupongen är numrerad och personlig och dess värde för arbetsgivaren är 325 euro.

På dessa sidor hittar du instruktioner och tips om hur du använder sommarsedeln när du letar efter ett jobb.

Sommarsedeln har gett unga helsingforsare sommarjobb, och företagen arbetstagare, kompetens och nya synvinklar redan sedan år 2015! För unga som går ut grundskolan är deras första arbetserfarenhet värdefull, då många tänker på sina framtida karriärval. Förverkliga du också någons dröm och erbjud arbete i ditt företag åt en ung helsingforsbo!

Under februari kommer studiehandledarna att dela ut Sommarsedlar åt alla niondeklassister i Helsingfors. Varje skola har också en utnämnd ungdomsarbetare som hjälper i alla frågor kring sommarjobbssökningen. Dessutom arrangerar skolorna, ungdomsgårdarna och Navigatorn handledning i arbetssökande, sommarjobbsevenemang och CV-verkstäder. Vi uppdaterar alla vårens Sommarsedelsevenemang på den här sidan.

Shoot Hayley

Helsingfors stad förutsätter att arbetsgivarna iakttar principerna för Ansvarsfullt sommarjobb och ingår ett skriftligt arbetsavtal med den unga och erbjuder tillräcklig inskolning i arbetsuppgifterna. En lyckad sommarjobbsperiod har lett till att många unga fortsatt arbeta med samma arbetsgivare senare.

.