År 2021 får även unga födda 2004 Helsingfors stads Sommarsedel

Är du helsingforsare och född år 2004?

29.3.2021 beslöt stadsstyrelsen att bevilja Sommarsedeln till unga födda 2004.

Helsingfors stad betalar 325 euro till en arbetsgivare som med Sommarsedeln 1.6–13.8.2021 anställer en ung person som går i nionde klass eller är född 2004.

Företag, föreningar, stiftelser och församlingar kan vara arbetsgivare. Däremot kan en privatperson eller staten inte vara arbetsgivare. Arbetsgivaren ska ha ett finländskt FO-nummer. Företagets uppgifter kontrolleras i skatteskuldsregistret.

Sommarsedeln kan ansökas med denna blankett av unga födda 2004. Sommarsedeln levereras elektroniskt till dem.

Personuppgifter överlåts varken till utomstående eller till länder utanför EU eller EES. Uppgifterna kan anonymiserade överlåtas till forskningsbruk. Kultur- och fritidsnämnden fungerar som personuppgiftsansvarig. Denne har delegerat den personuppgiftsansvariges uppgifter till idrottsdirektören den 27.3.2018, § 71.