Ofta ställda frågor

Ungdomar frågar I Arbetsgivaren frågar

Ungdomar frågar:

Jag är på årskurs 9, när får jag en Sommarsedel?

Sommarsedlarna delas ut i februari åt skolor, och skolorna delar ut Sommarsedlarna i februari till eleverna på årskurs 9. Fråga först av din skola, om du kanske varit frånvarande dagen som sedlarna delades ut.

Jag har inte fått en Sommarsedel. Jag går på årskurs 9 och bor i Helsingfors, men går inte i skola i Helsingfors.

Ta kontakt med kesaseteli@hel.fi Om du är bosatt i Helsingfors, men annanstans i skolan, så ta en screenshot (skärm dump) tex. av Wilma så att hemadressen syns. Även i bibliotekskortets uppgifter hittar du hemadressen, som du kan kopiera.

Om du är i Helsingfors i skolan, kan du ta ett foto av ditt avgångsbetyg eller från Wilma.

På grund av Corona har vi inte levererat Somar sedlar till Navigatorn. Men du kan fortfarande få handledning och hjälp med att hitta sommarjobb från Navigatorn, på finska Ohjaamo på Fredriksgatan 48, nära Kampens metrostation.

Jag flyttade i maj till Helsingfors och går på årskurs 9, kan jag få Sommarsedeln?

Om du precis flyttat, kan du beställa ett hemvistsintyg från Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. De som är registrerade i Helsingfors den 1 juni kan ännu få en Sommarsedel. Mer information

Kan någon annan än en niondeklassist få en Sommarsedel?

År 2021 beslöt stadsstyrelsen att utvidga rätten till Sommarsedeln till unga födda 2004 för sommaren 2021. Om du är född 2004 kan du läsa mera och söka din sommarsedel här.

Jag tappade bort min Sommarsedel, vad kan jag göra?

Försök hitta den. Om du inte kan hitta din sedel, fråga först sin skola. Skolorna får alltid några extrasedlar.

Jag tänker inte använda min Sommarsedel i år. Kan jag spara den till nästa år eller ge den till en kompis?

Nej. Sommarsedeln är personlig och gäller enbart för här sommaren.

Jag hittade sommarjobb och arbetet börjar snart. Vad borde jag komma ihåg?

Kom ihåg ditt kontonummer och skattekort. Visst har du undertecknat ett skriftligt arbetsavtal med din arbetsgivare?

När får jag 325 €?

Staden betalar din arbetsgivare 325 € och du får lön av arbetsgivaren till ett belopp på 400 € efter att du arbetat 60 h.

Var hittar jag sommarjobbsplatser?

Till exempel på Sommarsedelns webbplats kan du hitta sommarjobb. Kom ihåg att du också kan söka sommarjobb direkt hos bekanta och hos företag. Kom ihåg att säga att du har en Sommarsedel. Se sommarjobb på Vastuullinen kesäduuni-kampanjens webbplats.

Många arbetsgivare har sina egna ansökningsblanketter som är skyddade med lösenord på nätet. I dem kan du lagra dina uppgifter och senare ansöka om ett annat jobb av samma arbetsgivare.

Tips på att ansöka om sommarjobb kan du också få vid olika rekryterings- o.d. evenemang. Vi meddelar om dem på Sommarsedelns Facebook-sida.

Mina föräldrar har en restaurang, kan jag få sommarjobb hos dem?

Det kan du, förutsatt att de har ett finländskt FO-nummer och att deras beskattningsuppgifter är i skick.

Jag har inte fått den lön jag lovats för mitt sommarjobb. Jag kom till jobbet och de sa att det inte trots allt finns något jobb?

Allt känns inte helt okej i mitt sommarjobb, vad ska jag göra?

Den avgiftsfria Sommarjobbar-info tjänstgör igen i maj 2021. Där kan du få anvisningar om hur du ska göra om du har problem med sommarjobbet. Från Sommarjobbarinfo får du också råd om arbetstagarens rättigheter och skyldigheter: www.kesaduunari.fi

Jag fick sommarjobb och skrev under ett avtal, men nu har mitt sommarjobb inhiberats på grund av coronaviruset.

Om ett arbetsavtal har ingåtts kan arbetsgivaren enbart säga upp sommarjobbarens arbetsförhållande på grund av ekonomiska eller produktionsmässiga skäl eller på grund av skäl som har att göra med personen med beaktande av uppsägningstiden. Det att arbetet inte ännu börjat har ingen betydelse. Coronavirusepidemin ändrar inte på denna princip.

Tack vare den tillfälliga lagändringen som trädde i kraft i början av april 2020 kan också en visstidsanställd (såsom en sommarjobbare) permitteras.

Jag har inget arbetsavtal, men har lovats sommarjobb.

Om inget arbetsavtal har ingåtts kan arbetsgivaren inhibera sommarjobbsplatsen utan att gå igenom processen för uppsägning eller permittering. I så fall har sökanden tyvärr inget annat val än att leta efter ett nytt sommarjobb.

Kan jag arbeta på nätter och kvällar?

Kvällsarbete är tillåtet, men inte nattarbete. En person som fyllt 15 år kan ha regelbunden arbetstid i högst 8 timmar per dag och 40 timmar per vecka. Arbetsskiftet får placeras mellan kl. 6 och 22.

Jag har inte fått ett arbetsintyg

Be om det igen. Arbetsgivaren är skyldig att på arbetstagarens begäran ge ett arbetsintyg efter att arbetsförhållandet upphört.

Jag arbetar mer än 60 h, visst får jag mer lön?

För tiden som överskrider 60 h ska du betalas minst minimilönen enligt branschens kollektivavtal.

Jussi Hellsten

Arbetsgivarna:

Jag är en ensamföretagare, kan jag anställa en ung person med Sommarsedel?

Unga med Sommarsedlar kan anställas av företag, föreningar, stiftelser och församlingar. Arbetsgivaren ska ha ett finländskt FO-nummer. Företagets uppgifter kontrolleras i skatteskuldsregistret. Privatpersoner, kommuner eller staten kan inte vara arbetsgivare.

Jag är egenanställd, kan jag använda sommarsedeln och anställa en ung?

Egenanställda kan inte fungera som arbetsgivare och unga med sommarsedel bör vara i ett arbetsförhållande till arbetsgivaren. En egenanställd kan därför inte använda sommarsedeln för att idén är att de unga är anställda och inte fakturera för gjort arbete.

Jag vill anställa den unga i en längre tid med Sommarsedeln?

Arbetsgivaren kan också anställa de unga personerna för en längre tid. I så fall ska sommararbetaren för de timmar som överskrider 60 h betalas minst minimitimlönen enligt branschens kollektivavtal. Arbetet kan också fördelas på flera perioder under Sommarsedelns giltighetstid (1.6–13.8.2021)

Kan jag anställa mitt eget barn med Sommarsedeln?

Du kan anställa ditt barn, släktförhållanden har ingen betydelse, förutsatt att de övriga villkoren för Sommarsedeln uppfylls (se ovan).

Kan jag anställa flera unga?

Arbetsgivaren kan också anställa flera unga med Sommarsedlar under sommaren. Du kan alltså anställa så många unga som du vill, förutsatt att resten av Sommarsedelns villkor uppfylls (se ovan).

På vad baserar sig lönen på 400 € enligt Sommarsedeln?

Den nuvarande Sommarsedelns lönesumma fastställs enligt modellen ”Tutustu työelämään ja tienaa” (TTT) (Bekanta dig med arbetslivet och tjäna). TTT-sommarjobbsmodellen riktar sig till högstadieelever, elever på årskurs tio och gymnasieelever. Användningen av TTT-modellen förutsätter att arbetsmarknadsorganisationerna rekommenderat det, samt att arbetsgivar- och arbetstagarförbunden sinsemellan kommit överens om att använda modellen i sin bransch. I TTT-modellen förhandlar och bestämmer de olika branscherna själva hur sommarjobbsavtalen kommer att se ut.

Har du frågor?

Skicka oss e-post eller fråga på vår Facebook-sida.