Kauppakamari

Helsingin seudun kauppakamari on Pohjoismaiden suurin vapaaehtoiseen jäsenyyteen perustuva kauppakamari. Sillä on yli 7 000 yritys- ja organisaatiojäsentä.

Kauppakamarit ovat järjestöjä, jotka edistävät yritystoimintaa ja talouden vapautta sekä toimivat elinkeinoelämän edunvalvojina. 

Helsingin kauppakamarin verkkosivut